Mimo, iż jestem entuzjastą ruchu wolnej treści, na Tor Blog składają się elementy, których nie mogę bądź nie chcę objąć jakąkolwiek wolną licencją. Dlatego też Tor Blog jako całość nie został i nie zostanie udostępniony na zasadach wolnej licencji. Zamiast tego uwolnione zostały pewne jego części. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego co jest, a co nie jest wolną treścią.

Objęte wolną liencją

Teksty artykułów zamieszczonych na Tor Blogu udostępniam na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Poland.

Grafiki i ilustracje mojego autorstwa znajdujące się na Tor Blogu także udostępniam na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Poland.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, kod JavaScript wykorzystywany na Tor Blogu jest mojego autorstwa i udostępniam go na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.5 Poland.

Nie objęte wolną licencją

Kod HTML Tor Bloga, a także jego layout oraz design graficzny są moją własnością. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grafiki i ilustracje nie mojego autorstwa znajdujące się na Tor Blogu stanowią własność swych właścicieli i zostały użyte w oparciu o zasadę dozwolonego użytku (fair use) lub zgodnie z zasadami licencji, na jakich zostały udostępnione przez autora bądź autorów. Do grafik tych zaliczają się między innymi: logotypy Wikinews (© & ™ Wikimedia Foundation, Inc.); logotypy i buttony W3C (© & ™ World Wide Web Consortium) logotyp Technocrati (© & ™ Technocrati, Inc.).

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące praw autorskich i licencji w odniesieniu do Tor Bloga należy kierować pod mój adres e-mailowy.

Łukasz „TOR” Garczewski