Zupełnie za darmo oddam nieużywany temat pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej z dziedziny lingwistyki lub politologii w formie następującej:

Słowa, nie czyny – charakterystyka języka współczesnej polityki polskiej

Proszę o informację, jeśli zostanie przez kogoś wykorzystany.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Autor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty moralne i finansowe, problemy zdrowotne i zawodowe oraz wszelkie inne nieszczęścia, jakie mogą wyniknąć z napisania pracy na w/w temat.